Gartnerfag

Vil du bli gartner?

Gartnernæringen har en viktig rolle som produsent av mat, varer og tjenester til et marked der etterspørsel og rammebetingelser er i endring. Gartneren møter utfordringer knyttet til bærekraftig ressursforvaltning, miljøvennlig produksjon, matvarekvalitet og sertifisering i et nasjonalt og internasjonalt marked.

Gartnernæring skal legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse i veksthus og på friland, på grøntarealer og i hagesentre. Programfagene skal bidra til å utvikle kompetanse om konvensjonelle og økologiske driftsformer. Programfagene skal ha fokus på utvikling og omstilling i lys av nasjonale og internasjonale endringer. Videre bidra til utvikling av bred kompetanse som grunnlag for spesialisering i et samfunn der næringsutvikling etterspørres.

Elevene skal utvikle kompetanse i ulike typer gartnerproduksjon under varierende natur- og klimaforhold. Opplæringen skal legge til rette for samarbeid, selvstendig arbeid og fremme forståelse for sammenhenger mellom arbeidsinnsats, økonomisk utbytte og miljøhensyn. Opplæringen skal vektlegge samarbeid med lokalt næringsliv og omfatte ulike produksjoner og aktiviteter.

Fagbrev | Gartner

Aktuelle arbeidssteder:

Som gartner kan du drive selvstendig næringsvirksomhet og de fleste gartnere arbeider i privat sektor. Du kan også jobbe med omsetning av gartnerivarer. Gartnere kan også arbeide innen offentlig sektor, spesielt med parker og grøntanlegg.

interiør fra drivhus med blomster
Sentrale arbeidsoppgaver:

Gartnerutdanningen leder fram til et praktisk yrke som bl.a.kan inneholde følgende oppgaver:

  • Produksjon, salg og vedlikehold av plantevekster utendørs og/eller i regulert klima.
  • Arbeidsledelse, produksjonsplanlegging, kulturregnskap, logistikk og markedsføring.
  • Klimastyring, vanning, gjødsling og formering med ulike teknikker.
  • Bruk og vedlikehold av rasjonelt teknisk utstyr tilpasset den enkelte produksjon.
  • Kvalitetsvurdering, høsting, pakking og lagring av planteprodukter for salg.
  • Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av integrert plantevern.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er gartner.

Læreplan:

Læreplanen for Vg3 Landbruksfag finner du her

Kontakt oss

Har du spørsmål, ønsker eller kommentarer, er du velkommen til å kontakte oss.
Send e-post til post@naturbrukssenter.no. Vi kommer tilbake med svar til deg så snart som mulig.

Kontakt oss

Fyll i litt informasjon om deg selv:
Her skriver du din melding til oss: