Hestefag

Vil du jobbe med hest?

Bruk av hest i arbeid og konkurranser har lange tradisjoner. Hesten blir stadig mer benyttet i tradisjonelle og i nye sammenhenger. Det er økende etterspørsel etter faglærte yrkesutøvere som kan håndtere og stelle hester, og som kan veilede publikum og næringsdrivende. Hestefaglærte arbeider innenfor travnæringen, i ride- og kjørevirksomheter, i galoppnæringen, i stutteribedrifter og bedrifter som bruker hest i helserelatert virksomhet, og innenfor turisme og fritidsaktiviteter.

Faget skal jobbe for at hestefaglærte har kunnskap om hest og ulike bruksområder for hesten, og at de har ferdigheter i håndtering og bruk av hest. Faget skal legge vekt på det særegne ved å arbeide med dyr, med de krav det setter til etikk og til helse, miljø og sikkerhet. Videre skal faget fremme forståelse for samspillet mellom menneske og hest. Faget skal være med på å gi innsikt i hvordan en kan utvikle ny næringsvirksomhet knyttet til bruk av hest.

Gjennom et mangfold av aktiviteter skal opplæringa legge til rette for at lærlingen skal oppleve mestring, utvikle samarbeidsevne og profesjonalitet med tanke på dyrevelferd, miljø og etikk. Faget skal legge grunnlag for videre spesialisering innenfor hestefaget.

Fagbrev | Hestefaglært

Aktuelle arbeidssteder:

En fagarbeider i hestefaget kan arbeide innenfor travnæring, ridevirksomhet, galoppnæring, bedrifter som driver med hesteturisme og fritidsaktiviteter, stutteribedrifter og bedrifter som driver med hest brukt i terapi og annen helserelatert virksomhet.

Hest med hodet på skakke ser i kamera
Sentrale arbeidsoppgaver:

En fagarbeider i hestefaget kan arbeide med hestehold og bruk av hest både i næring, rekreasjon og avl. Felles for alle områdene er at fagarbeideren bl.a. har disse oppgavene:

  • Daglig stell av hester, det vil si tilsyn, fôring, rengjøring og bandasjering
  • Vurdering av fôrtyper, kvalitet og mengde for ulike hester
  • Tilsyn, vedlikehold og rengjøring i staller, ridehus og utendørsanlegg
  • Flytting og transport av hester, innlasting og uttak av hestehengere og biler
  • Trening av hest i form av ridning og/eller kjøring
  • Informasjon til kunder, hesteeiere og andre brukergrupper

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er hestefaglært.

Læreplan:

Læreplanen for Vg3 Hestefaget finner du her

Kontakt oss

Har du spørsmål, ønsker eller kommentarer, er du velkommen til å kontakte oss.
Send e-post til post@naturbrukssenter.no. Vi kommer tilbake med svar til deg så snart som mulig.

Kontakt oss

Fyll i litt informasjon om deg selv:
Her skriver du din melding til oss: