Hovslagerfag

Vil du bli hovslager?

En hovslager skal sko og skjære hover på alle typer hester. Med økende bruk av hest i tradisjonelle og nye næringer øker også etterspørselen etter profesjonelle fagfolk.

Faget skal bidra til å utvikle lærlingenes kompetanse på ben og hover på hesten, samt ferdigheter knyttet til skoing. Videre skal faget fremme kompetanse om forebygging og behandling av sykdom og skader. I arbeidet med dyr stilles det store krav til bl.a. etikk, helse, miljø og sikkerhet. Faget skal gi innblikk i historien og utviklingen til hovslagerfaget og samtidig forberede fremtidige yrkesutøvere på at yrket vil være i endring.

Opplæringen i hovslagerfaget skal bygge på en helhetlig forståelse der teori og praksis henger sammen. Opplæringen skal synliggjøre de særlige utfordringene yrkesutøveren vil møte i arbeid med levende dyr. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan oppleve mestring av arbeidsoppgaver, og legge vekt på dyrevelferd og etikk.

Opplæringen skal også medvirke til refleksjon over utført arbeid og til utvikling av god yrkesutøvelse. Det er også viktig at lærlingen har evne til å se nye næringsutviklingsstrategier innen hovslagerfaget.

Fagbrev | Hovslager

Aktuelle arbeidssteder:

En faglært hovslager er svært sjelden tilsatt i en annens bedrift. Han eller hun driver som regel en enmannsbedrift, uten ansatte og med uregelmessig arbeidstid.

Traverhest i løp
Sentrale arbeidsoppgaver:

For en faglært hovslager består arbeidet i å sko alle typer hester (raser), enten ved å reise ut til kunden eller ved en stasjonær smie.

De sentrale oppgavene innebærer:

  • å beskjære høver, også barfottrimming.
  • å tilpasse sko riktig etter hoven, ved kald eller varm bearbeiding.
  • å legge på sko med riktig sømstørrelse.
  • å tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i bruk av nye arbeidsmetoder og materialer.
  • å behandle kunder.
  • å vedlikeholde utstyr og lokaler som brukes i virksomheten

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er hovslager.

Læreplan:

Læreplanen for Vg3 Hovslagerfaget finner du her

Kontakt oss

Har du spørsmål, ønsker eller kommentarer, er du velkommen til å kontakte oss.
Send e-post til post@naturbrukssenter.no. Vi kommer tilbake med svar til deg så snart som mulig.

Kontakt oss

Fyll i litt informasjon om deg selv:
Her skriver du din melding til oss: