smilene ungdom poserer for kamera hesteben i trav skogsarbeider kutter kvister håndflate med plante gris med bondens finger i kjeften

Mange flotte bedrifter venter på deg!

I løpet av utdanningen din går du i lære i en av våre utvalgte bedrifter. Vi i ON hjelper deg med å skaffe lærlingplass, og vi følger deg opp underveis så du får best mulig utbytte av læretiden din.

Bli med på kurs!

Vi arrangerer kurs rettet mot lærlinger/lærekandidater, samt til ansatte i våre medlemsbedrifter og andre bedrifter som ønsker delta på våre kurs.

Vil du lære om bruk av arbeidsutstyr, om sikkerhet ved bruk av masseforflyttingsmaskiner, eller kanskje du vil gå på truckførerkurs?
Alt dette kan du gjøre i mars.

Last ned kursprogram

Informasjon og innkalling til årsmøte

Grønn fremtid

ON er opplæringssenteret for naturbruk. Vi hjelper deg med lærlingplass, og vi følger deg opp hele veien til du får fagbrevet ditt.

Les mer

Gartner

Gartnernæringen har en viktig rolle som produsent av mat, varer og tjenester til et marked der etterspørsel og rammebetingelser er i endring.

Les mer

Landbruk

Landbruk er en næring med stort mangfold og lange tradisjoner. I et moderne samfunn stilles det store krav til yrkesutøvere i landbruket.

Les mer

Skogfag

Skogbransjen etterspør profesjonelle yrkesutøvere som behersker tradisjonelle og moderne driftsmetoder og har kompetanse innen næringsutvikling.

Les mer

Hovslagerfag

En hovslager skal sko og skjære hover på alle typer hester. Med økende bruk av hest i tradisjonelle og nye næringer øker også etterspørselen.

Les mer

Hestefag

Bruk av hest i arbeid og konkurranser har lange tradisjoner. Hesten blir stadig mer benyttet i tradisjonelle og i nye sammenhenger.

Les mer

Følg oss på Facebook!