Kompetanse og yrke innen du er 21 år!

Velg yrkesutdanning og bli attraktiv på jobbmarkedet!

Opplæringssenter for Naturbruksfag hjelper deg med å finne lærebedrifter som du kan jobbe i de to årene du er lærling. I tillegg bistår vi med å inngå lærekontrakt.

Vi følger deg opp og ser at opplæringen i bedriften foregår etter læreplanen. Det er vi som melder deg opp til fagprøva. Hos oss får du ekstra oppfølging gjennom hele læretiden. Veien til fagbrev er først to år på skole (VG1 og VG2), og deretter to år i bedrift (tilsvarer VG3).

Fagbrev gir deg studiekompetanse som er et flott utgangspunkt for videre-/høyere utdanning.

Lånekassen

Lærlinger har rett til stipend og lån.

Er du lærling med godkjent lærekontrakt, kan du søke stipend og lån fra Lånekassen. Godkjent lærekontrakt betyr at yrkesopplæringsnemnda, opplæringsavdelingen eller fagopplæringskontoret har godkjent den.

Lærling med lovfestet rett til videregående opplæring.

De fleste lærlinger har lovfestet rett til opplæringen de er i gang med. Både lærlinglønnen din og økonomien til foreldrene dine påvirker hvor mye du kan få fra Lånekassen.

Stipend og lån.

I utgangspunktet er beløpene de samme som for andre elever i vanlig videregående opplæring, men fordi du har lærlinglønn, får du normalt mindre. For hver krone du har i lærlinglønn, får du 60 øre mindre fra Lånekassen. Lærlinger kan få støtte for 11 måneder per skoleår.

Hjemmeboer.

Er lærlinglønnen din over ca. kr. 3.530,- brutto per måned, får du ikke stipend selv om foreldrene dine har lav inntekt. Du kan ha rett til et lite lån. Har du lærlinglønn under kr. 3.530, - kan inntekten og formuen til foreldrene dine gjøre at du likevel ikke får stipend eller lån.

Borteboer.

Dersom du må bo borte for å gjennomføre læretiden, får du et bostipend på kr. 3.510,- per måned. Bruk støttekalkulatoren til å regne ut hvor mye du kan få i stipend og lån.

Reisestipend.

Bor du borte fra hjemstedet ditt i læretiden, kan du få reisestipend som ikke blir behovsprøvd mot inntekt og formue. Reisestipendet er et tilskudd til tre reiser tur-retur i løpet av ett år og blir regnet ut fra avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen. Du må betale en egenandel på 970 kroner per år.

Søknadsfrist.

Søknadsfristene er 15. november for høsten, og 15. mars for våren.

For ytterligere informasjon, gå til Lånekassens hjemmeside.

Kontakt oss

Har du spørsmål, ønsker eller kommentarer, er du velkommen til å kontakte oss.
Send e-post til post@naturbrukssenter.no. Vi kommer tilbake med svar til deg så snart som mulig.

Kontakt oss

Fyll i litt informasjon om deg selv:
Her skriver du din melding til oss: