Bedrifter

Ønsker du en lærling?

For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget, og den må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen. Bedriften må melde seg inn i et opplæringskontor som samordner inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater.

Tips, sjekk ut:

Logo til Lærlingløftet

Lærebedriften må forøvrig:

  • Lage en plan for opplæringen i samarbeid med opplæringssentret med utgangspunkt i læreplanen for faget. Planen kan være en enkel oppstilling av arbeidsoppgaver knyttet opp mot målene i læreplanen.
  • Tilby et godt arbeids- og læremiljø.
  • Alle forhold som har med lønn og arbeidstid rettes til bedriften.
  • Opplæringssenteret kan i visse tilfeller stå som arbeidsgiver og gjennomføre lønnsutbetaling.

Avtaleskjema om opptak som medlem i ON finner du her.


Kontakt oss

Har du spørsmål, ønsker eller kommentarer, er du velkommen til å kontakte oss.
Send e-post til post@naturbrukssenter.no. Vi kommer tilbake med svar til deg så snart som mulig.

Kontakt oss

Fyll i litt informasjon om deg selv:
Her skriver du din melding til oss: