Om oss

Opplæringssenter for naturbruksfag (ON)

Vår oppgave er å hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen for lærlinger og bedrifter i forhold til opplæring av lærlinger i naturbruksfag. Vi formidler lærlinger til bedriftene, tegner lærekontrakter, hjelper virksomhet og lærling i gang med opplæringen, følger opp underveis og står til disposisjon for å kvalitetssikre opplæringen. Alle spørsmål som har med lærekontrakten og selve opplæringen å gjøre kan rettes til ON.

ON ble etablert i 2013, og har besøksadresse på Foss Gård i Lier. ON blir finansiert gjennom offentlig tilskudd, kursvirksomhet og medlemsavgift. ON har medlemsbedrifter i privat, offentlig og kommunal sektor.

Fagopplæringsseksjonen i fylke har den overordnede myndighet i hele læreperioden. De har hovedansvaret for utdanningen og tar seg av godkjenning og kontroll av opplæringen. Alle avgjørelser som gjelder lærekontrakten, som permisjoner, avbrudd, forlengelser og annet må godkjennes av fagopplæringsseksjonen.

Rekruttering

ON jobber aktivt med rekruttering og markedsføring av sine tjenester. Dette omfatter:

  • skolebesøk
  • yrkesmesser
  • fagmesser
  • annonsering
  • internett
Organisering

ON består av en leder, nestleder og to styremedlemmer. Disse blir valg fra våre medlemsbedrifter. Daglig leder ansettes av styre

Ansatte

Alf-Erik Finsrud ble ansatt som daglig leder i ON 01.04.14. Han er utdannet agronom og agrotekniker. Han har også grunnfag idrett og friluftsliv ved NIH.

Alf-Erik tok praktisk pedagogisk utdannelse ved Tinius Olsen skole i Kongsberg i 1996. Alf-Erik har lang erfaring som faglærer innen landbruksfag. I tillegg eier og driver han et gårdsbruk i Lier med kjøttproduksjon av rasen Dexter. Alf-Erik har ca 30 års fartstid innen læreryrket i Buskerud Fylkeskommune. Han var også en periode på fire år avdelingsleder på Lier vgs. Foruten å være daglig leder av ON, jobber han som faglærer på Rosthaug vgs. avdeling Buskerud.

Daglig leder | Fagkonsulent: Landbruk, skog og gartnerfag | Mobil: 99237987


Kontakt oss

Har du spørsmål, ønsker eller kommentarer, er du velkommen til å kontakte oss.
Send e-post til post@naturbrukssenter.no. Vi kommer tilbake med svar til deg så snart som mulig.

Kontakt oss

Fyll i litt informasjon om deg selv:
Her skriver du din melding til oss: